43 Soruda İnternet Andıcı

Başbakanlık genelgesi, MGK Kararları ve direktiflere uygun olarak, Genelkurmay Başkanlığı için MSB tarafından tedarik edilen IP adresleri ile kurulan, yasalar çerçevesinde hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığı’nın bir faaliyeti olarak 1999 yılından itibaren kurulan  internet siteleri ile ilgili olarak Dursun Çiçek ile ilgili iddianamedeki iddialara gerekse duruşma sırasında sanıkların savunmalarına açıklama ve cevaplarımızı buradan madde madde kamuoyu ile de paylaşıyoruz.